Boogzinkers

Wat is een Boogzinker?

Met een boogzinker kan er op een snelle en veilige manier langs of onder bestaande infrastructuur worden gegaan. Dit is mogelijk met behulp van holle, gebogen ijzeren buizen die de bodem worden in gespoten.

Hierdoor wordt snel een grote diepte bereikt, waar geen andere kabels of leidingen liggen. Een boogzinker is daarom een goed alternatief als een raketboring of persing niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van bestaande infrastructuur. Werden boogzinkers oorspronkelijk alleen gemaakt om watergangen te passeren, nu worden boogzinkers ook gebruikt om wegen te passeren.

Op deze ijzeren kromme boog zit een kop die spuit water. Aan de hand van de kromming van de boog en aantal graden dat de boog de grond in gaat kunnen we vrij precies de lengte en diepgang inschatten en zo op de juiste plek boven komen.

Wanneer de lans het uittredepunt bereikt, bevestigen wij een HPE-buis aan de lans en trekken we deze terug tot aan het intredepunt.

Het voordeel van een boogzinker

Het voordeel van boogzinkers is de steile hoek waarmee in de grond kan worden geperst. Hierdoor wordt snel een grote diepte bereikt, waar geen andere kabels of leidingen liggen.

Ook is het snel te realiseren, het zorgt voor onbelemmerde doorgang van verkeer, ongehavende bermen, beschoeiingen en kademuren.

In principe zijn boogzinkers in alle grondsoorten mogelijk.

De techniek

Met een hydraulisch aangedreven machine worden voorgebogen stangen met een lengte van 3 meter en een dikte van 45 mm de bodem ingedrukt.  Door de kop van de buizen spuit water met een druk van circa 3 tot 7 bar, of water met Bentoniet bij zandgrond.

In bepaalde delen in Nederland, voornamelijk zand grond, maken we bijvoorbeeld gebruik van een vloeistofschild met een bentonietmengsel. Door de bentoniet te mengen met water ontstaat er een soort gel die de boorgang open houd.

Zo ontstaat er een gang onder het obstakel door. De diepte en het uittredepunt van de boogzinker wordt bepaald door de intredehoek, de lengte en de radius van de stangen.

Wanneer er grotere diameters buis/leidingen aangelegd moeten worden wordt de boorgang door middel van een ruimer voorgeruimd tot de juiste diameter. Deze ruimers zijn steeds iets kleiner dan de benodigde HPE-buis, zodat de grond om de HPE-buis enigszins goed aansluit met de omliggende grond.

 

Meer weten?
06 34131894
03
BZGmaakt Q1-Q2 2021

ELKE BODEMSOORT

Onder alle omstandigheden

Brouwer Boogzinkeren B.V.

Onze werkwijze

01

Voorbereiding

Om een duidelijk beeld te krijgen van de te maken boogzinker hebben wij een werktekening nodig en een klic bestand. Ook de te maken diameter en geschatte afstand moet bij ons bekend zijn zodat wij goed kunnen inschatten of dat we de zinker kunnen maken. Ook ontvangen wij graag vooraf van u informatie als de locatie bv. slecht bereikbaar is, bijv. alleen via weiland, smalle paden. Met de boogzinker kunnen we boringen maken van 6 tot en met 38 meter met een diameter van 25 tot 125 mm.
02

Planning

Wanneer alles duidelijk is wordt er een datum gepland om de werkzaamheden uit te voeren. Meestal lukt dat binnen 2 weken na de aanvraag datum.
F02
03

Uitvoering

De dag dat wij de zinker(s) komen maken zullen wij met 2 BE-Combinaties arriveren. 1x bentoniet menginstallatie met 5000 liter water 1x trailer met kraan, boogzinkermachine, stangen, buizen, en pomp.
04

Afhandeling

Nadat de boogzinker(s) gelukt zijn zullen wij de coordinaten van het in en uitrede punt vastleggen met onze geavanceerde GPS ontvanger.Bij de oplevering van de boogzinker(s) zullen wij werkbon, maandagstaat en de revisietekening aanleveren. De revisietekening bevat X-, Y-,coördinaten, bovenaanzicht en een dwarsdoorsnede. Deze tekening leveren wij zowel in PDF als in DWG formaat.